محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

شرکت تجارت گستر آرارات

عرضه کننده انواع ادوات کشاورزی

پیام بنیانگذار و مالک مجموعه تجارت گستر آرارات

پیام بنیانگذار و مالک مجموعه تجارت گستر آرارات طعم مهربان نان از گندم نیست؛ بلکه مروارید برگرفته از خون دل دهقانی است که آن را با هزار سلام و صلوات برای تو و من پیشکش کرده است. تقدس، اهمیت و ظرافت کشاورزی هوش و اندیشه بشری را به سمتی سوق داد که با ابداع دستگاه های نوین آسایش بیشتری را برای کشاورز فراهم آورد.
مجموعه تجارت گستر آرارات از بدو تاسیس سیاست های کاری خود را بر این اصل نهاد تا با عرضه دستگاه ها و ابزارهای مجهز به تکنولوژی روز و کارامدی بالا، سهم کوچکی در این بخش داشته باشد.
امیدواریم تلاش ما شایسته شما باشد.
معصوم صادق زاده خلجی
بنیانگذار مجموعه سرمایه گذاری و بازرگانی آرارات