محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

شرکت تجارت گستر آرارات

عرضه کننده انواع ادوات کشاورزی

آیتم‌های 1 تا 10 از مجموع 95 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

جدولی  لیست 

 1. سنگ جمع کن پشت تراکتوری 3 تنی ثروت

  سنگ جمع کن پشت تراکتوری 3 تنی ثروت

  قابلیت جمع کنی سنگ جمع کنی از قطر 5 سانت تا 40 سانت تا عمق 30 سانتی زمین اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 2. روتیواتور 66 تیغه 285 سانتی ثابت با زیر شکن و گیربکس 4 سرعته

  روتیواتور 66 تیغه 285 سانتی ثابت با زیر شکن و گیربکس 4 سرعته

  روتیواتور پشت تراکتوری با گیربکس سرعته اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 3. روتیواتور 72 تیغه 310 سانتی ثابت با زیر شکن و گیربکس 4 سرعته

  روتیواتور 72 تیغه 310 سانتی ثابت با زیر شکن و گیربکس 4 سرعته

  روتیواتور پشت تراکتوری با گیربکس سرعته اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 4. سیکلو 170 سانتی (60 الی 70 اسبی) 16 چاقو 27 سانت عمق 504 کیلو - SAKALAK

  سیکلو 170 سانتی (60 الی 70 اسبی) 16 چاقو 27 سانت عمق 504 کیلو - SAKALAK

  سیکلو 170 سانتی (60 الی 70 اسبی) 16 چاقو 27 سانت عمق اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 5. سیکلو 200 سانتی (60 الی 70 اسبی) 20 چاقو 27 سانت عمق 780 کیلو- SAKALAK

  سیکلو 200 سانتی (60 الی 70 اسبی) 20 چاقو 27 سانت عمق 780 کیلو- SAKALAK

  سیکلو 200 سانتی (60 الی 70 اسبی) 20 چاقو 27 سانت عمق اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 6. سیکلو 250 سانتی (90 الی 110 اسبی) 20 چاقو 30 سانت عمق 1110 کیلو- SAKALAK

  سیکلو 250 سانتی (90 الی 110 اسبی) 20 چاقو 30 سانت عمق 1110 کیلو- SAKALAK

  سیکلو 250 سانتی (90 الی 110 اسبی) 20 چاقو 30 سانت عمق اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 7. سیکلو 300 سانتی (100 الی 120 اسبی) 24 چاقو 30 سانت عمق 1195 کیلو- SAKALAK

  سیکلو 300 سانتی (100 الی 120 اسبی) 24 چاقو 30 سانت عمق 1195 کیلو- SAKALAK

  سیکلو 300 سانتی (100 الی 120 اسبی) 24 چاقو 30 سانت عمق اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 8. سیکلو 350 سانتی (110 الی 120 اسبی) 28 چاقو 30 سانت عمق 1295 کیلو- SAKALAK

  سیکلو 350 سانتی (110 الی 120 اسبی) 28 چاقو 30 سانت عمق 1295 کیلو- SAKALAK

  سیکلو 350 سانتی (110 الی 120 اسبی) 28 چاقو 30 سانت عمق اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 9. سیکلو 400 سانتی (170 الی 200 اسبی) 32 چاقو 30 سانت عمق 1790 کیلو- SAKALAK

  سیکلو 400 سانتی (170 الی 200 اسبی) 32 چاقو 30 سانت عمق 1790 کیلو- SAKALAK

  سیکلو 400 سانتی (170 الی 200 اسبی) 32 چاقو 30 سانت عمق اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 10. روتیواتور 60 تیغه 260 سانتی ثابت با زیر شکن و گیربکس 4 سرعته

  روتیواتور 60 تیغه 260 سانتی ثابت با زیر شکن و گیربکس 4 سرعته

  روتیواتور پشت تراکتوری با گیربکس سرعته اطلاعات بیشتر
  ناموجود

آیتم‌های 1 تا 10 از مجموع 95 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

جدولی  لیست